See also:
» 11.04.2014 - Ensom i Tigerstaden
» 10.04.2014 - "Laurbærkrans" med null innhold
» 12.03.2014 - "House of something II": Kutt i kultursektoren
» 11.03.2014 - Knut Olav Åmås: "Et fritt og tenkende kulturliv"
» 03.03.2014 - Regjeringens kulturpolitikk: "House of something"
» 01.03.2014 - På tide at Norge åpner kjeften overfor Putin
» 10.02.2014 - EU-tilknytning: Sveitsisk modell nytter ikke for Norge
» 07.02.2014 - Innkjøpsordningen: Svarte-Per-spill fra regjeringenChina wholesale online through DHgate.com


Finn autentiske matoppskrifter fra hele verden på Verdensmat.no:
Gazpacho Børek Kartoffelsalat Taboulé Gulasj Albóndigas Cevapi Rougaille Japrak sarma Zwiebelbrot Klopse Giouvetsi Paella Pljeskavica Pica pau Pulpo a la gallega Flammkuchen Langosj Tapenade Chatsjapuri Pasulj Lassi Kartoffelpuffer Tortilla Raznjici Knödel Lentejas Bœuf bourguignon Korianderchutney Brenneslesuppe Proia Sæbsi kavurma Sardinske calamares


Autentiske matoppskrifter fra hele verden finner du på Verdensmat.no:
Réunion Portugal Aserbajdsjan Serbia Tyskland Seychellene Bosnia Spania Libanon Belgia India Kroatia Hellas Italia Ungarn Komorene Georgia Mauritius Østerrike Romania Frankrike


Støtter en reservasjonsmulighet: Medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomite, Kjersti Toppe (Sp)
© Haukeland universitetssjukehus/Kureren
Debatt | Politikk - Innenriks

Kjersti Toppe (Sp): "Reservasjonsrett – eller muligheit"

Fristiller partimedlemmene i avstemningen om reservasjonsretten: SP-leder Liv Signe Navarsete

© Sp/Kureren
Debatt, Kureren, 28. januar 2014
- Helseminister Høie sitt høyringsforslag om reservasjonsmuligheit for fastlegar skapar debatt. Senterpartiet si stortingsgruppe er fristilt i denne saka, og det er ulike syn i partiet. Eg er av dei som meiner at regjeringa sitt forslag er ei balansert løysing i ei komplisert sak, skriv Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland.

Eg ønskjer ingen omkamp om abortlovgivinga, eg meiner dagens lovverk og rettar må ligge til grunn. Eg støttar ikkje ein lovbestemt reservasjonsrett for fastlegar. Er ein til dømes lege i ein liten kommune, med få andre legar og/eller lang avstand til andre legar - skal det ikkje vere mulig å reservere seg mot å tilvise for abort. Det vil gå ut over kvinner i ein sårbar situasjon, og vil gjere det vanskeleg for kvinner å få sine lovbestemte rettar innfridd.

Ein fastlege skal derfor ikkje ha rett til å reservere seg.

Likevel har det heilt sidan abortlova vart innført, vore ein praksis i Norge til liks med fleire andre land, om ikkje å nekte kommunar å la enkeltlegar likevel få reservere seg, dersom bestemte kriterium ligg til grunn. Praksisen har ikkje vore omfattande, og har vore akseptert av både Helsetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet inntil 2011.

Til dømes kan det gjelde legar som jobbar fleire i lag på større legekontor, og som har avtalar med dei andre. Det overordna er at kvinnene er sikra sine lovbestemte rettar, på ein god måte, og sjølvsagt at det ikkje fører til endra praktisering eller respekt for abortlova - at den står fast.

Semje om rett til å reservere seg mot å utføre abort
I dag er det stor politisk semje om at legar skal ha ein lovfesta rett til å reservere seg mot å utføre abort. Vi aksepterer dermed reservasjonsrett for helsepersonell i saker som gjeld liv og død, som ein viktig verdi i eit liberalt samfunn.

Men debatten no er om legar også skal ha ein muligheit til å reservere seg mot å tilvise til abort. Den debatten har eg stor respekt for. Mange synes at det her er eit opplagt skilje, andre ikkje. Men kor går skilje for samvit, kven skal definere det og når skal ein ta omsyn til det?

I FNs erklæring om menneskerettar artikkel 18, står det klart at "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet". Europarådets resolusjon 1763 (2010) aktualiserer dette for fastlegar ved å seie at "Ingen person, sykehus eller institusjon skal bli presset, holdt ansvarlig eller diskrimineres på bakgrunn av at man nekter å utføre, tilrettelegge, assistere eller henvise til abort".

Europarådet skil altså ikkje mellom å utføre - og å tilvise til abort. Dei oppmodar sine medlemsstatar til å utvikle k

Skaper debatt: Helseminister Bent Høie

© Helsedepartementet/Kureren
lare og dekkande retningsliner som definerer og regulerer fridomen for helsepersonell til å reservere seg mot visse oppgåver av samvitsgrunnar.

Heller ikkje Legeforeninga lagar eit absolutt skilje mellom tilvising og behandling når det gjeld reservasjon:

"Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling. Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon."

Eit stort dilemma
At helsepersonell av samvitsgrunnar skal kunne reservere seg i saker som gjeld liv og død, er ein viktig verdi, men også eit stort dilemma: Legen sin eventuelle rett til å reservere seg mot behandling, mot pasientens juridiske rett til behandling.

Eg har respekt for at enkelte legar finn det problematisk og i strid med eiga overtyding å tilvise til abort. Men pasientane sine rettar må også sikrast. Kvinner som søker abort er i ein ekstremsituasjon. Dei skal sjølvsagt kunne forvente og krevje at fastlegane sørgjer for god oppfølging. Det er overordna, og grunnen til at fastlegar ikkje bør få ein lovfesta rett til reservasjon.

Eg er derfor positiv til høyringssaka frå regjeringa som handlar om reservasjonsmuligheit, ikkje reservasjonsrett. Høyringsrunden vil vise om det mogleg å balansere dei ulike omsyna i saka på ein god måte. Det er bra at høyringsforslaget er tydeleg på at spørsmål om reservasjon er avgrensa til abort, og ikkje gjeld prevensjon eller tilvising til assistert befruktning.

I denne saka er det også viktig å huske på at abortforskrifta § 1 slår fast at alle abortsøkande kvinner har ein lovfesta rett til å ta direkte kontakt med sjukehus. Dei treng altså ikkje gå om fastlegen og bli tilvist.

Men i dag er det regionale forskjellar i sjukehusa sin praksis for å ta i mot abortsøkande kvinner direkte. Ordninga er for mange kvinner også lite kjent. Helseministeren må snarast sørge for lik praksis i alle helseføretak, og betre opplysning om tilbodet.    Utskriftsversjon

På forsiden nå


Cuba
"Siste reisesjanse til Cuba før amerikanerne kommer"

Kureren - Nå, like før McDonalds og Coca Cola installerer seg på Cuba, boomer turismen til øya som aldri før. Etter at Washington og Havanna varslet en normalisering av forholdet har øya blitt populært blant turistene. Mange ser det som "siste sjanse" før globaliseringen tar også Cuba.

Libanon
Beirut, reisemålet som nekter å forsvinne

Kureren - Midtøsten er nok en gang på randen av kollaps. Hundretusener av syriske flyktninger har strømmet til Libanon, og i den vakre Bekaadalen prøver IS-terrorister å etablere seg fra sine baser i Syria. Likevel blomstrer den evige turistbyen Beirut opp, atter en gang.

Innenriks | Verden
Norsk pass er visumfri døråpner til 141 land

Kureren - Det røde, norske passet er et "power passport", ifølge det nye nettstedet "Passport Index". Det rangerer på sjette plass over de beste døråpnerne til enkel reising. Men rødfargen er lite original.

Spania
Pompidou-senter gjør kunstby av strandbyen Málaga

Kureren - Den spanske strandbyen Málaga ved Costa del Sol lukter ikke lenge bare solkrem, men også oljemaling. Bare de siste ukene har to store museer - det franske Pompidou-senteret og det russiske St. Petersburg-museet - åpnet filialer i Málaga, som fra før hadde 26 museer.

Sør-Korea
Sør-Korea lokker med ville matopplevelser

Kureren - Det er ikke mange land som markedsfører seg med stekte biller og levende blekksprut som menyforslag til undrende vestlige (og østlige) turister. Sør-Korea har imidlertid kultur for å være humørfylt og uskvetten i matveien.Nyheter | Arkiv | Om Kureren | Annonsér | Skriv bidrag | Kontakt 

Kureren er en uavhengig nettavis som opererer i henhold til Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklame-plakaten.
Ansvarlig redaktør: Rainer Chr Hennig. Utgiver: Mediehuset afrol News. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Kureren.

    Tips og andre henvendelser: post@kureren.no