Om Kureren
 
Om Kureren.no

Kureren er en uavhengig, norsk, digital dagsavis med hovedfokus på utenriksnyheter og analyse. Kureren opererer i henhold til Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

ISSN: 1894-1915

Ansvarlig redaktør:
Rainer Chr Hennig

Kommersiell drift:
Pablo Gracia Sáez

Kureren har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider, selv om det lenkes til disse.

Om mediehuset afrol News

Mediehuset afrol News, som ble grunnlagt i Oslo i år 2000, har allerede en stolt historie å se tilbake på. Vi har til tider levert nyhetstjenester på fire språk, hatt en sentral rolle i oppbyggingen av pressefrihetsgrupper på tvers av landegrensene i Afrika og utgitt markedsledende digitale medier innen sitt språk. Kureren, som publiseres siden 2013, er vår første store satsning på norsk.

afrol News ble opprinnelig etablert som et engelskspråklig medium som dekket nyheter fra det afrikanske kontinentet via nettstedet afrol.com. Mediet inngikk raskt samarbeid med uavhengige, som regel opposisjonelle, medier i Afrika. Samtidig ble det spanskspråklige søstermediet afrol News español etablert, som raskt utviklet seg til det markedsledende Afrika-mediet på spansk.

Posisjon i Afrika
I 2001 ble afrol News invitert til å lede et nettverk av uavhengige medier i Det sørlige Afrika, en region med jevnlige og grove angrep på pressefriheten. Vårt Oslo-baserte mediehus fikk i oppdrag å drifte en tjeneste med utveksling av nyheter, som ville gi alle mediene tilgang på "gratis utenriksstoff" fra hverandre, og der afrol News, nå som nyhetsbyrået AON, raskt ble den viktigste leverandøren av utenriksstoff for et stort antall papiraviser i regionen.

Vi brakte dette samarbeidet ut til resten av kontinentet, og afrol News leverte derfor i en firårsperiode også nyheter på fransk og portugisisk. Finansiert med EU-midler, var afrol News España, et datterselskap, en drivende kraft i å etablere et mediesamarbeid på tvers av landegrensene i Vest-Afrika. Blant annet publiserte vi den hittil mest omfattende rapporten om situasjonen til frie medier i regionen, som blant annet pekte på den sårbare finansielle situasjonen til uavhengige medier i Vest-Afrika.

Manglende finansiell støtte fra bistandsgivere, og en nærmest fiendtlig holdning fra NORAD, samt store og raske budsjettkutt i spansk bistand fra 2008, umuliggjorde den teknologiske utviklingen som var nødvendig for et bærekraftig nettverk av frie afrikanske medier over tid. Samarbeidet om utveksling av nyheter har dermed blitt et uformelt samarbeid mellom medier på tvers av landegrensene. Men andre samarbeidsprosjekter, blant annet for å sikre pressefriheten, fortsetter å eksistere, blant annet gjennom The African Editors' Forum (TAEF), der afrol News var det eneste ikke-afrikanske grunnleggende mediet.

Mediehuset afrol News har aldri mottatt støtte fra norske myndigheter, verken direkte eller indirekte. Som nettmedium kvalifiserer Kureren heller ikke til pressestøtte (med gjeldende regelverk). Vi har derimot drevet flere prosjekter med internasjonal støtte, blant annet fra EU og spanske myndigheter. Disse prosjektene er ikke lenger aktive.

Etablering av Kureren
I og med en stadig økende internasjonal kontaktflate, samt en snikende irritasjon over utenriksdekningen i norske nettmedier, bestemte mediehuset afrol News seg i 2011 for å lansere et digitalt medium på norsk. Og i løpet av 2012 ble teknologien til det nye nettmediet Kureren.no utviklet, og vi knyttet til oss nye kontakter og samarbeidspartnere på andre kontinenter enn Afrika. Etter et halvt års prøvedrift, ble Kureren offisielt lansert i juli 2013.

Redaksjonen i Kureren er til en stor grad rekruttert fra "gamle" afrol News, noe som har ført til at dette engelskspråklige mediet har blitt stemoderlig behandlet siden 2012 (afrol News español fortsetter imidlertid å være markedsledende på det spanskspråklige markedet). Kureren er dermed det største satsningsområdet til mediehuset afrol News.

Mediehuset afrol News har helt siden etableringen i år 2000 vært totalt uavhengig og ikke latt seg påvirke av verken stater, bedrifter eller organisasjoner. Vi tilhører ikke noe annet større mediehus, verken innenlandsk eller utenlandsk. Mediehuset er totaleid av redaktørene og journalistene som jobber i mediene afrol News utgir.

Medier drevet av mediehuset afrol News
afrol News er en engelskspråklig nettavis som dekker det afrikanske kontinentet. Mediet ble etablert i år 2000, og det har i perioder (2004-12) vært det ledende, panafrikanske nettmediet med uavhengig innhold. Nettstedet til afrol News, afrol.com, publiserer nyheter og analyser fra egen redaksjon og fra uavhengige (stort sett afrikanske) samarbeidsmedier. afrol.com er i stor grad forbildet som kureren.no ble skapt ut fra, både strukturelt og teknologisk, men også til dels innholdsmessig. I og med arbeidet med etableringen av Kureren, har engelskspråklige afrol News blitt nedprioritert og dermed og blitt et mindre viktig medium internasjonalt.

afrol News español er det spanskspråklige søstermediet til engelske afrol News, men med sin egen redaksjon. Nettmediet utviklet seg raskt til det markedsledende Afrika-mediet på spansk, noe det fortsatt er. Mediet hadde i en årrekke (2005-9) sitt hovedsete i Spania, men er nå basert i Norge, og dermed trolig det eneste spanskspråklige mediet som opererer etter norsk presseskikk. afrol News español publiseres på denne nettadressen: afrol.es.

AON er et "nyhetsbyrå" som selger produktene til engelske og spanske afrol News, samt stoff på vegne av uavhengige (stort sett afrikanske) samarbeidsmedier. African Online News (AON) ble etablert i 2009, men har aldri blitt markedsført som et nyhetsbyrå. Det fungerer derimot i praksis som distribusjonskanal for nyhetsartikler mellom samarbeidsmedier i og utenfor Afrika. Nettstedet til AON er følgende: africanonlinenews.com.

Futuro Africano er et månedlig pdf-magasin på spansk, med reportasjer, nyheter og analyser rundt om emnet økonomisk utvikling av Afrika. Tidsskriftet ble lansert i 2007, med en kortvarig engelskspråklig søsterutgave (African Future), og sendes ut jevnlig til betalende abonnenter. Futuro Africano har siden etableringen vært en viktig nyhets- og analyseleverandør for særlig spansk UD og bistand. Futuro Africano har et beskjedent nettsted på denne adressen: futuroafricano.es.

Kureren er det nyeste satsningsområdet til mediehuset afrol News, og er det første mediet vi gir ut på norsk. Mediet ble etablert i 2013. Les mer om mediet Kureren her.

 

Mvh,
Rainer Chr Hennig
ansvarlig redaktør, Kureren


Nyheter | Arkiv | Om Kureren | Annonsér | Skriv bidrag | Kontakt 

Kureren er en uavhengig nettavis som opererer i henhold til Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklame-plakaten.
Ansvarlig redaktør: Rainer Chr Hennig. Utgiver: Mediehuset afrol News. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Kureren.

    Tips og andre henvendelser: post@kureren.no